[ Plug-ins ] Hướng dẫn cài đặt ItooForest Pack Pro v4.3.6 For 3dsmax 2014-2015

3Th10 - by Đi Tìm - 0 - In Plug-ins 3dsmax Tutorials 3dsmax

[ Plug-ins ] Hướng dẫn cài đặt ItooForest Pack Pro v4.3.6 For 3dsmax 2014-2015
[ Plug-ins ] Hướng dẫn cài đặt ItooForest Pack Pro v4.3.6 For 3dsmax 2014-2015
[ Plug-ins ] Hướng dẫn cài đặt ItooForest Pack Pro v4.3.6 For 3dsmax 2014-2015

Hướng dẫn cài đặt ItooForest Pack Pro v4.3.6 For 3dsmax 2014-2015

ItooForest Pack Pro là Plug-ins dùng để rải cây, cỏ , hoa, lá…

Bộ iAlpine for MultiScatter Thư viện Cỏ, hoa, lá, đá… dùng để sử dụng cho ItooForest Pack Pro: Tại Đây

Link download Plug-ins ItooForest Pack Pro:

Tại đây

 

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *