[ Album ] CGAxis Models Collection ( Đang cập nhật )

[ Album ] CGAxis Models Collection ( Đang cập nhật )

Bộ thư viện được cập nhật liên tục

Xem trước từ trang chủ : https://cgaxis.com


Web:                                               http://www.thuviendohoaditim.com
Trang Thư viện             https://www.facebook.com/ditimthuviendohoa
Facebook                                         https://www.facebook.com/dvh155
Groups              https://www.facebook.com/groups/thuviendohoaditim


CHỜ LÁT !!!

Bạn có muốn tham gia 1 cộng đồng : Nơi mà bạn có thể được cung cấp và chia sẻ các tài liệu, thư viện liên quan đến thiết kế đồ họa đầy đủ, thành viên trong cộng đồng sẽ giúp đỡ bạn mỗi khi gặp khó khăn, và có 1 cộng đồng với hàng ngàn người đam mê thiết kế đồ họa cùng thảo luận ?

Có, mình muốn !


CGAxis Vol.01 – Mix Pack https://www.fshare.vn/file/LHAOCCH4TGMG
CGAxis Vol.01 – Plants https://www.fshare.vn/file/CSR578AIE7HJ
CGAxis Vol.02 – Bathroom https://www.fshare.vn/file/T762HZ8WL1YL
CGAxis Vol.03 – Doors https://www.fshare.vn/file/I79CN33ZEP47
CGAxis Vol.04 – Electronics
CGAxis Vol.05 – Trees https://www.fshare.vn/file/NDLKT4SEA231
CGAxis Vol.06
CGAxis Vol.07 – Furniture https://www.fshare.vn/file/HXXLXLVF6BRO
CGAxis Vol.08 – Food https://www.fshare.vn/file/12X94LCO5C2X
CGAxis Vol.09
CGAxis Vol.10 – Kitchen appliances https://www.fshare.vn/file/2I1BA6R1IBN5
CGAxis Vol.11
CGAxis Vol.12
CGAxis Vol.13 – Party https://www.fshare.vn/file/OA12W4K73HWW
CGAxis Vol.14
CGAxis Vol.15 – Exotic Plants https://www.fshare.vn/file/B5HQYBH4WYTZ
CGAxis Vol.16
CGAxis Vol.17 – Furniture II https://www.fshare.vn/file/MJIQW29U8CO7
CGAxis Vol.18
CGAxis Vol.19 – Garden Plants https://www.fshare.vn/file/DEKG8KVHGIWQ
CGAxis Vol.20
CGAxis Vol.21 – Plants II https://www.fshare.vn/file/P5BV71B6MFX4
CGAxis Vol.22
CGAxis Vol.23
CGAxis Vol.24 – Aquariums https://www.fshare.vn/file/A8Z33YCGZDMQ
CGAxis Vol.25
CGAxis Vol.26 – Flowers II https://www.fshare.vn/file/LPELLVE2TQW1
CGAxis Vol.27
CGAxis Vol.28
CGAxis Vol.29
CGAxis Vol.30
CGAxis Vol.31
CGAxis Vol.32 – Supermarket https://www.fshare.vn/file/6OLM27KZWEYF
CGAxis – Free 3D Models Set 2016 https://www.fshare.vn/file/4EDDI75UMBBF
CGAxis – Convexshapes 3d Potted Plants Colection https://www.fshare.vn/file/AG4WXQLG8IK3
CGAxis Models Vol 41 – Electronics III https://www.fshare.vn/folder/KGATZ9ZXID46
CGAxis Models Vol 42 – Stairs, Cầu thang https://www.fshare.vn/folder/C6NESIVK146A
CGAxis Models Vol 44 – Street Equipment II https://www.fshare.vn/folder/Z1SMF3SJZ4C4
CGAxis Models Vol 45 – 3D Fireplaces https://www.fshare.vn/folder/GTJXT3LIHNH5
CGAxis Models Vol 46 – 3D Wondows_Ditim https://www.fshare.vn/folder/XU61DI61FP1R
CGAxis Models Vol.47 – 3D Blinds_DiTim https://www.fshare.vn/folder/E9T1EMQGUMCI
CGAxis Models Vol 48 – Modern Furniture https://www.fshare.vn/folder/75UL3FLF1NW9
CGAxis Models Vol 49 – 3D Bedrooms II https://www.fshare.vn/folder/9DSNJGD9XKT4
CGAxis Models Vol 50 – 3D Plants III https://www.fshare.vn/folder/3VZZSOSOQEGR
CGAxis Models Vol 51 – 3D Garden Furniture https://www.fshare.vn/folder/9RRBYO8S2JCU
CGAxis Models Vol 52 – 3D Supermarket II https://www.fshare.vn/folder/4OSPX82C7S2M
CGAxis Vol.53 – 3D Books III https://www.fshare.vn/folder/RQ454UOKKVE1
CGAxis Vol.54 – 3D Trees V https://www.fshare.vn/folder/JT9IIPQAXMZT
https://www.fshare.vn/folder/S661FOXETNKK
CGAxis Vol.57 – 3D Gym Equipment https://www.fshare.vn/folder/5ITE7KXSVPP4
CGAxis Vol.59 – 3D Electronics IV https://www.fshare.vn/folder/QFJ8872CBA6R
CGAxis Vol.60 – 3D Plants IV_DiTim https://www.fshare.vn/folder/FTNG2LN5GNKM

 

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , Album,

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *